Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma rezultātiem.

 

Publicēšanas datums – 2013. gada 15. oktobris

 

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu (10.10.2013. komisijas sēdes protokols Nr.3) slēgt iepirkuma līgumus par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu EYBL sacensību dalībniekiem ar sekojošiem pretendentiem:

          SIA „Hotel Liene” (reģ. Nr. 40103278961);

          SIA „Milika” (reģ. Nr. 40003595911);

          SIA „BT art” (reģ. Nr. 40103292861)

Līgumcena (atsevišķo daļu līgumu summa) - Ls 19 500,00.

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057

 

Informatīvs paziņojums

 

Publicēšanas datums – 2013. gada 12. decembris

 

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu (12.12.2013. komisijas sēdes protokols Nr.4) pārtraukt 15.10.2013. noslēgto iepirkuma līgumu par ēdināšanas pakalpojumiem Nr. SPSBR-376-lī ar SIA „Milika” (reģ. Nr. 40003595911). 

 

Dokumenti:

1)      10.10.2013. komisijas sēdes protokols Nr.3;

2)      15.10.2013. iepirkuma līgums par ēdināšanas pakalpojumiem Nr. SPSBR-374-lī;

3)      15.10.2013. iepirkuma līgums par ēdināšanas pakalpojumiem Nr. SPSBR-375-lī;

4)      15.10.2013. iepirkuma līgums par ēdināšanas pakalpojumiem Nr. SPSBR-376-lī.