Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Informatīvais paziņojums par iepirkumu

Publicēšanas datums – 2013. gada 07. novembris.

Identifikācijas numurs – BJBSR2013/9.

Iepirkuma priekšmets:

„Remontmateriālu piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām”

(identifikācijas Nr. BJBSR2013/9)

Paredzamā iepirkuma līguma summa ir ≈ LVL 15000. 00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 19. novembrim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – Didzis Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Paziņojums par lēmumu.

Publicēšanas datums – 2013. gada 25. novembris

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Remontmateriālu piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām” rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „Tirdzniecības nams „Kurši””.

Pamatojums: BJBS „Rīga” 25.11.2013. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.3).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

Dokumenti:

1)      Iepirkuma Nolikums

2)      Komisijas lēmums par rezultātiem

3)      Iepirkuma līgums par remontmateriālu piegādi