Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2014. gada 10. februāris.

Identifikācijas numurs – BJBSR2014/1.

Iepirkuma priekšmets:

„Saimniecības un higiēnas preču piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām”

(identifikācijas Nr. BJBSR2014/1)

Paredzamā iepirkuma līguma summa ir ≈ EUR 28000. 00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 21. februārim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – Didzis Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu.

Publicēšanas datums – 2014. gada 25. februāris

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Saimniecības un hiēnas preču piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām”  pārtraukšanu neizvēloties nevienu piedāvājumu. Pārbaudot iepirkumam iesniegtos pretendentu piedāvājumus komisija konstatēja, ka neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

Pamatojums: BJBS „Rīga” 24.02.2014. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.3).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

Dokumenti:

1)      Iepirkuma Nolikums

2)      lēmums par iepirkuma pārtraukšanu (sēdes protokols Nr.3)