Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2014. gada 28. februāris.

Identifikācijas numurs – BJBSR2014/3.

Iepirkuma priekšmets:

„Saimniecības un higiēnas preču piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām”

(identifikācijas Nr. BJBSR2014/3)

Paredzamā iepirkuma līguma summa ir ≈ EUR 28000. 00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 11. martam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – Didzis Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Paziņojums par rezultātiem.

Publicēšanas datums – 2014. gada 12. marts

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Saimniecības un higiēnas preču piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām”  (id. Nr. BJBSR2014/3) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „BG”.

Pamatojums: BJBS „Rīga” 11.03.2014. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.3).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

Dokumenti:

1)      Iepirkuma Nolikums

2)      Atbildes uz pretendenta jautājumiem

3)      Lēmums par iepirkuma rezultātiem (sēdes protokols Nr.3)

4)      Iepirkuma līgums par saimniecības preču piegādi