Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2014.gada 23.maijs.

Identifikācijas numurs – BJBSR2014/5.

Iepirkuma priekšmets:

„Ēdināšanas pakalpojumi vasaras sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2014. gadā”

Paredzamais iepirkuma apjoms (atsevišķu daļu līgumu summa) ir ≈ EUR 10500. 00 bez PVN 21%

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 06. jūnijam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Informatīvais paziņojums par iepirkuma rezultātiem.

Publicēšanas datums – 2014. gada 12. jūnijs

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu (12.06.2014. komisijas sēdes protokols Nr.2) slēgt iepirkuma līgumus par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vasaras sporta treniņu nometņu dalībniekiem ar sekojošiem pretendentiem:

          Skrundas profesionālā vidusskola (reģ. Nr. 4131002566);

          SIA „Žaks-2” (reģ. Nr. 40103137553).

Līgumcena (atsevišķo daļu līgumu summa) - EUR 10500,00.

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057

 

Dokumenti:

 

1)      Iepirkuma Tehniskā specifikācija (iepirkuma 1. daļa);

2)      Iepirkuma Tehniskā specifikācija (iepirkuma 2. daļa). 

3)      Iepirkuma līgums par ēdināšanas pakalpojumiem Nr. SPSBR-14-334-LĪ

4)      Iepirkuma līgums par ēdināšanas pakalpojumiem Nr. SPSBR-14-335-LĪ