Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2014.gada 23.maijs.

Identifikācijas numurs – BJBSR2014/6.

Iepirkuma priekšmets:

„Telpu noma vasaras sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2014. gadā”

Paredzamā iepirkuma līguma summa ir ≈ EUR 4600. 00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 06. jūnijam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Informatīvais paziņojums par iepirkuma rezultātiem.

Publicēšanas datums – 2014. gada 12. jūnijs

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu (12.06.2014. komisijas sēdes protokols Nr.2) slēgt iepirkuma līgumus par telpu nomu vasaras sporta treniņu nometņu dalībniekiem ar Skrundas profesionālā vidusskolu (reģ. Nr. 4131002566).

Līgumcena : EUR 4600,00.

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057

 

Dokumenti:

 

1)      Iepirkuma Tehniskā specifikācija.

2)      Iepirkuma līgums par telpu nomu Nr. SPSBR-14-336-LĪ