Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2015.gada 27. oktobris.

Identifikācijas numurs – BJBSR2015/10.

Iepirkuma priekšmets:

„Medikamentu un medicīnas preču piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām”

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma 8.² pantu.

 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 09. novembrim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Paziņojums par rezultātiem.

Publicēšanas datums – 2015. gada 11. novembris

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Medikamentu un medicīnas preču  piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām”  (id. Nr. BJBSR2015/10) rezultātiem.  iepirkuma uzvarētājus:

Iepirkuma 1.;3.; 4. daļa  - SIA „MAGNUM MEDICAL” (reģ. Nr.40003060393)

Iepirkuma 2. daļa -  iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar to, ka nav iesniegts neviens piedāvājums.

 

Pamatojums: BJBS „Rīga” 09.11.2015. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.2).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

Dokumenti:

 

1)      Iepirkuma Nolikums

2)      Lēmums par iepirkuma rezultātiem

3)      Iepirkuma līgums(1.daļa)

4)      Iepirkuma līgums (3.daļa)

5)      Iepirkuma līgums (4.daļa)