Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2015.gada 10. augusts.

Identifikācijas numurs – BJBSR2015/6.

Iepirkuma priekšmets:

„Sporta inventāra piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām”

Paredzamā iepirkuma līguma summa nepārsniedz EUR 15000. 00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 21. augustam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Paziņojums par rezultātiem.

Publicēšanas datums – 2015. gada 31. augusts

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Sporta inventāra piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām”  (id. Nr. BJBSR2015/7) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētājus:

Iepirkuma 1. daļa  - SIA „Daugavpils pilsētas V. Fjodorova „PLANĒTA”” (reģ. Nr.40003151936)

Iepirkuma 2. daļa -  SIA „Daugavpils pilsētas V. Fjodorova „PLANĒTA”” (reģ. Nr.40003151936)

Iepirkuma 3. daļa – SIA „RANTZOWS SPORT”(reģ. Nr. 40003528045)

Pamatojums: BJBS „Rīga” 31.08.2015. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.3).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

Dokumenti:

 

1)      Iepirkuma Nolikums

2)      Lēmums par iepirkuma rezultātiem

3)      Iepirkuma līgums (1.daļa)

4)      Iepirkuma līgums (2.daļa)

5)      Iepirkuma līgums (3.daļa)