Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2015.gada 10. augusts.

Identifikācijas numurs – BJBSR2015/7.

Iepirkuma priekšmets:

„Baseinu ūdens sagatavošanas ķīmijas piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām”

Paredzamā iepirkuma līguma summa nepārsniedz EUR 15000. 00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 21. augustam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Paziņojums par rezultātiem.

Publicēšanas datums – 2015. gada 24. augusts

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma „Baseinu ūdens sagatavošanas ķīmijas piegāde BJBS „Rīga”vajadzībām”  (id. Nr. BJBSR2015/7) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA „Baltic Chemical”.

Pamatojums: BJBS „Rīga” 21.08.2015. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.2).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

Dokumenti:

 

1)      Iepirkuma Nolikums

2)      Lēmums par iepirkuma rezultātiem

3)      Iepirkuma līgums