Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2015.gada 25.septembris.

Identifikācijas numurs – BJBSR2015/8.

Iepirkuma priekšmets:

„Ēdināšanas pakalpojumi EYBL 2015./2016. Sacensību dalībniekiem”

Paredzamais iepirkuma apjoms (atsevišķu daļu līgumu summa) ir ≈ EUR 14500. 00 bez PVN 21%

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kurš atbilst tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām un ir ar viszemāko cenu (vidējā cena (izmaksas vienam sacensību dalībniekam EUR/dienā) bez PVN). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 05. oktobrim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab..

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Informatīvais paziņojums par iepirkuma rezultātiem.

 

Publicēšanas datums – 2015. gada 06. oktobris

 

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu (05.10.2015. komisijas sēdes protokols Nr.2) slēgt iepirkuma līgumus par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu EYBL 2015/2016 sacensību dalībniekiem ar sekojošiem pretendentiem:

      SIA “Albergo” (reģ. Nr.40103933879);

      SIA “Admiral Catering” (reģ. Nr.40103721098).

              

Līgumcena (atsevišķo daļu līgumu summa) - EUR 14500,00.

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057

Dokumenti:

 

1)      Iepirkuma Tehniskā specifikācija (iepirkuma 1. daļa)

2)      Iepirkuma Tehniskā specifikācija (iepirkuma 2. daļa)

3)      Lēmums par iepirkuma rezutātiem

4)      Iepirkuma līgums (1.daļa)

5)      Iepirkuma līgums (2.daļa)