Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2015.gada 25.septembris.

Identifikācijas numurs – BJBSR2015/9.

Iepirkuma priekšmets:

„Naktsmītņu nodrošināšana EYBL 2015./2016. sacensību dalībniekiem”

Paredzamais iepirkuma apjoms (atsevišķu daļu līgumu summa) ir ≈ EUR 20200. 00 bez PVN.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kurš atbilst tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām un ir ar viszemāko cenu (vidējā cena (izmaksas vienam sacensību dalībniekam EUR/dienā) bez PVN). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 05. oktobrim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Informatīvais paziņojums par iepirkuma rezultātiem.

 

Publicēšanas datums – 2015. gada 06. oktobris

 

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu (05.10.2015. komisijas sēdes protokols Nr.2) slēgt iepirkuma līgumus par naktsmītņu nodrošināšanu EYBL 2015/2016 sacensību dalībniekiem ar sekojošiem pretendentiem:

      SIA “Albergo” (reģ. Nr.40103933879);

      SIA “Viktorija International” (reģ. Nr.40103265327);

      SIA “Milika” (reģ. Nr. 40003595811).

              

Līgumcena (atsevišķo daļu līgumu summa) - EUR 20200,00.

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057

Dokumenti:

 

1)      Iepirkuma Tehniskā specifikācija (iepirkuma 1. daļa)

2)      Iepirkuma Tehniskā specifikācija (iepirkuma 2. daļa)

3)      Iepirkuma Tehniskā specifikācija (iepirkuma 3. daļa)

4)      Lēmums par iepirkuma rezutātiem

5)      Iepirkuma līgums (1.daļa)

6)      Iepirkuma līgums (2.daļa)

7)      Iepirkuma līgums (3.daļa)