Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2016.gada 22. marts.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJBS “Rīga” audzēkņu pārvadāšanai”, identifikācijas Nr.BJBSR2016/1

Paredzamā līgumcena - nepārsniedz EUR 41500. 00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.

Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 05. aprīlim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Paziņojums par lēmumu.

Publicēšanas datums – 2016. gada 11. aprīlis

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJBS „Rīga” audzēkņu pārvadāšanai”  (id. Nr. BJBSR2016/1). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar  SIA „Konti Buss”.

Pamatojums: BJBS „Rīga” 07.04.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.3).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

Dokumenti:

 

1)    Iepirkuma Nolikums (Nr.1)

2)    Iepirkuma Nolikums (Nr.2)

3)    Iepirkuma Nolikums (Nr.3)

4)    Iepirkuma Nolikums (Nr.4)

5)    Lēmums par iepirkuma rezultātiem

6)    Iepirkuma līgums