Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Telpu noma ziemas sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2016. gadā (id. Nr. BJBSR2016/10). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar Valkas novada domi, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju (līgumcena: EUR 750.75 bez PVN);

par iepirkuma 2. daļu – ar Strenču novada pašvaldību, Strenču novada vidusskolu (līgumcena: EUR 565.25 bez PVN);

par iepirkuma 3. daļu – ar Smiltenes tehnikumu (līgumcena: EUR 712.00 bez PVN);

par iepirkuma 4. daļu – ar Baldones novada domi (līgumcena: EUR 450.00 bez PVN);

par iepirkuma 5. daļu – ar Naukšēnu novada pašvaldību (līgumcena: EUR 1138.00 bez PVN).

Pamatojums: BJBS „Rīga” 17.11.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-16-27-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.