Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2016.gada 06. aprīlis.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Saimniecības un higiēnas preču piegāde  BJBS “Rīga” vajadzībām”, identifikācijas Nr.BJBSR2016/2

Paredzamā līgumcena – mazāka par EUR 42000 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.

Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 18. aprīlim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Paziņojums par lēmumu.

Publicēšanas datums – 2016. gada 27. aprīlis

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Saimniecības un higiēnas preču piegāde BJBS „Rīga” vajadzībām” (id. Nr. BJBSR2016/2). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar  SIA „BG”.

Pamatojums: BJBS „Rīga” 26.04.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-16-8-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

Dokumenti:

 

1)      Iepirkuma Nolikums;

2)      Iepirkuma Nolikuma pielikumi Nr.2; Nr.3; Nr.4.

3)      Lēmums par iepirkuma rezultātiem

4)      Iepirkuma līgums