Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Telpu noma vasaras sporta treniņu nometņu dalībniekiem” (id. Nr. BJBSR2016/3). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar Rūjienas novada pašvaldības Rūjienas vidusskolu (līgumcena: EUR 1586.86 bez 21%PVN);

par iepirkuma 2. daļu – ar Daudzeses pagasta pārvaldes Daudzeses pamatskolu (līgumcena: EUR 4140.50 bez 21%PVN);

par iepirkuma 3. daļu – ar Mālpils Profesionālo vidusskolu (līgumcena: EUR 5692.15 bez 21%PVN);

par iepirkuma 4. daļu – ar Neretas novada pašvaldību (līgumcena: EUR 1190.08 bez 21%PVN);

par iepirkuma 5. daļu – ar Rugāju novada domi (līgumcena: EUR 1384.13 bez 21%PVN);

par iepirkuma 6. daļu – ar Jaunjelgavas vidusskolu (līgumcena: EUR 2322.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 7. daļu – ar Skrīveru novada domes Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu (līgumcena: EUR 2724.92 bez 21%PVN);

par iepirkuma 8. daļu – ar Smiltenes tehnikumu (līgumcena: EUR 2665.29 bez 21%PVN);

par iepirkuma 9. daļu – ar Allažu sporta centru (līgumcena: EUR 1939.09 bez 21%PVN);

par iepirkuma 10. daļu – ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu (līgumcena: EUR 9085.19 bez 21%PVN);

par iepirkuma 11. daļu – ar Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldi (līgumcena: EUR 1875.62 bez 21%PVN);

par iepirkuma 12. daļu – ar Baldones novada domi (līgumcena: EUR 1890.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 13. daļu – ar Naukšēnu novada pašvaldību (līgumcena: EUR 10306.53 bez 21%PVN);

par iepirkuma 14. daļu – ar Auces novada pašvaldības Auces vidusskolu (līgumcena: EUR 2400.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 15. daļu – ar Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolu (līgumcena: EUR 676.86 bez 21%PVN);

par iepirkuma 16. daļu – ar Strenču novada pašvaldības Strenču novada vidusskolu (līgumcena: EUR 5396.45 bez 21%PVN);

par iepirkuma 17.daļu – ar  Pumpuru vidusskolu (līgumcena: EUR 6400.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 18. daļu – ar Lapmežciema pamatskolu (līgumcena: EUR 1800.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 19. daļu – ar Rojas novada domi (līgumcena: EUR 1575.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 20. daļu – ar Aizputes novada domi (līgumcena: EUR 7140.00 bez 21%PVN);

 par iepirkuma 21. daļu – ar Rīgas Tehnisko universitāti (līgumcena: EUR 1966.94 bez 21%PVN).

 

Pamatojums: BJBS „Rīga” 24.05.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-16-13-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.