Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Ēdināšanas pakalpojumi vasaras sporta treniņu nometņu dalībniekiem” (id. Nr. BJBSR2016/4). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar SIA “Artavs” (līgumcena: EUR 6971.07 bez 21%PVN);

par iepirkuma 2. daļu – ar Daudzeses pagasta pārvaldes Daudzeses pamatskolu (līgumcena: EUR 5553.72 bez 21%PVN);

par iepirkuma 3. daļu – ar SIA “Žaks-2” (līgumcena: EUR 8677.69 bez 21%PVN);

par iepirkuma 4. daļu – ar IU “Pavards” (līgumcena: EUR 1586.78 bez 21%PVN);

par iepirkuma 5. daļu – ar Rugāju novada domi (līgumcena: EUR 2975.21 bez 21%PVN);

par iepirkuma 6. daļu – ar RD IKSD Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu (līgumcena: EUR 1619.63 bez 21%PVN);

par iepirkuma 7. daļu – ar SIA “BVR” (līgumcena: EUR 3966.94 bez 21%PVN);

par iepirkuma 8. daļu – ar IK “Danis Pluss” (līgumcena: EUR 6396.69 bez 21%PVN);

par iepirkuma 9. daļu – ar Smiltenes tehnikumu (līgumcena: EUR 6125.62 bez 21%PVN);

par iepirkuma 10. daļu – ar SIA “Garšumiņš” (līgumcena: EUR 2880.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 11. daļu – ar SIA “Saltums Kandavā” (līgumcena: EUR 13710.33 bez 21%PVN);

par iepirkuma 12. daļu – ar SIA “Zālītes-A” (līgumcena: EUR 4038.10 bez 21%PVN);

par iepirkuma 13. daļu – ar SIA “Krīga” (līgumcena: EUR 1822.31 bez 21%PVN);

par iepirkuma 14. daļu – ar Naukšēnu novada pašvaldību (līgumcena: EUR 10317.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 15. daļu – ar Auces novada pašvaldības Auces vidusskolu (līgumcena: EUR 3900.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 16. daļu – ar SIA “Žaks-2” (līgumcena: EUR 1239.67 bez 21%PVN);

par iepirkuma 17. daļu – ar SIA “Kaktuss” (līgumcena: EUR 11714.88 bez 21%PVN);

par iepirkuma 18.daļu – ar  AS “Fenikss” (līgumcena: EUR 10948.76 bez 21%PVN);

par iepirkuma 19. daļu – ar Lapmežciema pamatskolu (līgumcena: EUR 2850.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 20. daļu – ar SIA “Zītari LZ” (līgumcena: EUR 5230.04 bez 21%PVN);

par iepirkuma 21. daļu – ar Aizputes novada domi (līgumcena: EUR 12495.00 bez 21%PVN);

 par iepirkuma 22. daļu – ar SIA “BPG Latvija” (līgumcena: EUR 3667.36 bez 21%PVN).

 

Pamatojums: BJBS „Rīga” 24.05.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-16-14-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.