Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2016.gada 18. maijs.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Sporta kompleksa “Jugla” basketbola zāles remonts”, identifikācijas Nr.BJBSR2016/5

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.

Līguma izpildes termiņš – 2016. gada 28. augusts.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 30. maijam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Sporta kompleksa “Jugla” basketbola zāles remontdarbi” (id. Nr. BJBSR2016/5). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Sporta halle” (reģ. Nr. 40003332710). Kopējā līgumcena: EUR 39975.13 bez 21%PVN

Pamatojums: BJBS „Rīga” 01.06.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-16-16-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

Dokumenti:

 

1)      Iepirkuma Nolikums;

2)      Iepirkuma Nolikuma pielikumi Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.5

3)      lēmums par iepirkuma rezultātiem: