Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Sportam izmantojamo telpu noma Rīgā” (id. Nr. BJBSR2016/6). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar biedrību “Arodbiedrību koordinācijas centrs” (līgumcena: EUR 9000.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 2. daļu – ar biedrību “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta klubs” (līgumcena: EUR 6000.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 3. daļu – ar SIA “Olimpiskais sporta centrs” (līgumcena: EUR 7000.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 4. daļu – ar akciju sabiedrību “Latvenergo” (līgumcena: EUR 3000.00 bez 21%PVN);

 

Pamatojums: BJBS „Rīga” 28.07.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-16-17-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.