Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Naktsmītņu nodrošināšana EYBL 2016./2017. sacensību dalībniekiem (id. Nr. BJBSR2016/7). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar SIA “Milika” (līgumcena: EUR 10100.00 bez PVN);

par iepirkuma 2. daļu – ar SIA “Edals” (līgumcena: EUR 10100.00 bez PVN);

par iepirkuma 3. daļu – ar SIA “Viktorija International” (līgumcena: EUR 2100.00 bez PVN);

par iepirkuma 4. daļu – ar RD IKSD Rīgas Sanatorijas internātskolu (līgumcena: EUR 2000.00 bez PVN)

 

Pamatojums: BJBS „Rīga” 10.10.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-16-22-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.