Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Ēdināšanas pakalpojumi ziemas sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2016. gadā (id. Nr. BJBSR2016/9). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar SIA “Datina” (līgumcena: EUR 725.00 bez PVN);

par iepirkuma 2. daļu – ar SIA “ROZI” (līgumcena: EUR 1092.30 bez PVN);

par iepirkuma 3. daļu – ar SIA “Kaktuss” (līgumcena: EUR 1302.00 bez PVN);

par iepirkuma 4. daļu – ar SIA “ANIVA” (līgumcena: EUR 1674.00 bez PVN)

par iepirkuma 5. daļu – ar Smiltenes tehnikumu (līgumcena: EUR 1435.00 bez PVN);

par iepirkuma 6. daļu – ar SIA “Krīga” (līgumcena: EUR 434.25 bez PVN);

par iepirkuma 7. daļu – ar Naukšēnu novada pašvaldību (līgumcena: EUR 1140.00 bez PVN).

Pamatojums: BJBS „Rīga” 17.11.2016. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-16-26-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.