Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2017.gada 05. janvāris.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic atklātu konkursu “Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJBS „Rīga” audzēkņu pārvadāšanai”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2017/1

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 66000.00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – Atklāts konkurss

Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.

Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 06.februārim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Paziņojums par rezultātiem.

Publicēšanas datums:13.02.2017.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies atklāts konkurss „Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJBS “Rīga” audzēkņu pārvadāšanai” (id. Nr. RDSPSBR2017/1). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „KONTI BUSS” (reģ. Nr. 40003644407). Kopējā līgumcena: EUR 66000.00 bez 21%PVN

Pamatojums: BJBS „Rīga” 10.02.2017. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-17-8-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

Dokumenti:

 

1)      Iepirkuma Nolikums;

2)      Nolikuma pielikums Nr.2;

3)      Nolikuma pielikums Nr.3;

4)      Nolikuma pielikums Nr.4.

5)      Atbilde uz jautājumu

6)      komisijas lēmums par rezultātiem:

7)      Iepirkuma līgums:

8)      Vienošanās par iepirkuma līguma izbeigšanu: