Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojumi vasaras sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2017. gadā.”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2017/2

Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena katrā daļā atsevišķi.

 

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 15. maijam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Nolikums.pdf

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Ēdināšanas pakalpojumi vasaras sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2017. gadā” (id. Nr. RDSPSBR2017/2). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar SIA “ROZI” (līgumcena: EUR 7544.38 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 2. daļu – ar SIA “Saltums Kandavā” (līgumcena: EUR 17070.25 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 3. daļu – ar SIA “Zālītes-A” (līgumcena: EUR 4297.52 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 4. daļu – ar Auces novada pašvaldības Auces vidusskolu (līgumcena: EUR 4248.00 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 5. daļu – ar Nīcas novada domi (līgumcena: EUR 5196.69 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 6. daļu – ar Naukšēnu novada pašvaldību (līgumcena: EUR 15047,50 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 7. daļu – ar SIA “Krīga” (līgumcena: EUR 2834.71 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 8. daļu – ar Lapmežciema pamatskolu (līgumcena: EUR 6075.00 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 9. daļu – ar SIA “Kaktuss” (līgumcena: EUR 12731.40 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 10. daļu – ar AS “Fenikss” (līgumcena: EUR 10072.31. bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 11. daļu – ar SIA “Zītari LZ” (līgumcena: EUR 5040.50 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 12. daļu – ar SIA “Garšumiņš” (līgumcena: EUR 8330.59 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 13. daļu – ar Aizputes novada domi (līgumcena: EUR 9800.00 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 14. daļu – ar R. Dambja individuālo uzņēmumu “KTV” (līgumcena: EUR 1840.91 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 15. daļu – ar SIA “OMSports” (līgumcena: EUR 1760.00 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 16. daļu – ar SIA “Žaks-2” (līgumcena: EUR 10710.74 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 17. daļu – ar SIA “BVR” (līgumcena: EUR 9785.12 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 18.daļu – ar  SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži” (līgumcena: EUR 2107.44 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 19. daļu – ar SIA “Artavs” (līgumcena: EUR 7611.57 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 20. daļu – ar Smiltenes tehnikumu (līgumcena: EUR 14698.76 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 21. daļu – ar Daudzeses pagasta pārvaldes Daudzeses pamatskolu (līgumcena: EUR 5842.98 bez 21%PVN); līgums

 par iepirkuma 22. daļu – ar SIA “Priekules zviedru vārti” (līgumcena: EUR 2644.63 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 23. daļu – ar Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolu (līgumcena: EUR 7448.00 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 24. daļu – ar SIA “BPG Latvija” (līgumcena: EUR 1400.00 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 25. daļu – ar RD IKSD Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu (līgumcena: EUR 347.11 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 26. daļu – ar SIA “Gardumiņš” (līgumcena: EUR 1239.67 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 27. daļu – ar SIA “Kommats” (līgumcena: EUR 1785.12 bez 21% PVN); līgums

 

Pamatojums: BJBS „Rīga” 15.05.2017. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-17-17-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.