Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Telpu noma vasaras sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2017. gadā.”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2017/3

Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena katrā daļā atsevišķi.

 1) Nolikums

 2) Lēmums par iepirkumu rezultātiem

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 02. jūnijam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Telpu noma vasaras sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2017. gadā” (id. Nr. RDSPSBR2017/3). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar Valkas novada domi, Valkas J.Cimzes ģimnāziju (līgumcena: EUR 3336.40 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 2. daļu – ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu (līgumcena: EUR 11361.19 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 3. daļu – ar Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes Liepājas Komplekso sporta skolu (līgumcena: EUR 2175.00 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 4. daļu – ar Auces novada pašvaldības Auces vidusskolu (līgumcena: EUR 4248.00 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 5. daļu – ar Nīcas novada domi (līgumcena: EUR 2365.29 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 6. daļu – ar Naukšēnu novada pašvaldību (līgumcena: EUR 13039.75 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 7. daļu – ar Baldones novada domi (līgumcena: EUR 2429.75 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 8. daļu – ar Lapmežciema pamatskolu (līgumcena: EUR 3456.20 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 9. daļu – ar Strenču novada pašvaldību, Strenču novada vidusskolu (līgumcena: EUR 5789.09 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 10. daļu – ar Pumpuru vidusskolu (līgumcena: EUR 5371.90 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 11. daļu – ar Rojas novada domi (līgumcena: EUR 1239.67 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 12. daļu – ar Allažu sporta centru (līgumcena: EUR 7403.80 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 13. daļu – ar Aizputes novada domi (līgumcena: EUR 5600.00 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 14. daļu – ar Grobiņas novada domi (līgumcena: EUR 736.36 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 15. daļu – ar Madonas Valsts ģimnāziju (līgumcena: EUR 1500.00 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 16. daļu – ar Mālpils profesionālo vidusskolu (līgumcena: EUR 7144.63 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 17. daļu – ar Jaunjelgavas vidusskolu (līgumcena: EUR 4548.76 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 18.daļu – ar SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži” (līgumcena: EUR 1735.54 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 19. daļu – ar Rūjienas novada pašvaldību, Rūjienas vidusskolu (līgumcena: EUR 4574.38 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 20. daļu – ar Smiltenes tehnikumu (līgumcena: EUR 8323.88 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 21. daļu – ar Daudzeses pagasta pārvaldes Daudzeses pamatskolu (līgumcena: EUR 4363.64 bez 21%PVN); līgums

 par iepirkuma 22. daļu – ar Priekules novada pašvaldību (līgumcena: EUR 867.77 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 23. daļu – ar Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolu (līgumcena: EUR 5264.46 bez 21%PVN); līgums

par iepirkuma 24. daļu – ar Rīgas Tehnisko universitāti (līgumcena: EUR 1172.73 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 25. daļu – ar Sesavas pamatskolu (līgumcena: EUR 1115.70 bez 21% PVN); līgums

par iepirkuma 26. daļu – ar Salacgrīvas vidusskolu (līgumcena: EUR 578.51 bez 21% PVN) līgums

Pamatojums: BJBS „Rīga” 02.06.2017. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-17-21-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.