Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2018.gada 15. janvāris.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic atklātu konkursu “Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJBS „Rīga” audzēkņu pārvadāšanai”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2018/1

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 100000.00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – Atklāts konkurss

Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 05.februārim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057,

e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

1)     Nolikums

2)     Pielikums

3)     Pielikums

4)     Pielikums

5)     Pielikums

6)     Atbildes uz piegādātāja jautājumiem:

7)     Atbildes uz piegādātāja jautājumiem:

8)     Lēmums par konkursa rezultātiem:

9)     Iepirkuma līgums 1. daļai:

10)   Iepirkuma līgums 2. daļai:

11)   Vienošanās par līguma izbeigšanu (1. daļa)

 

Paziņojums par rezultātiem.

Publicēšanas datums:09.02.2018.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies atklāts konkurss „Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJBS “Rīga” audzēkņu pārvadāšanai” (id. Nr. RDSPSBR2018/1). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

1) par iepirkuma 1. daļu -  ar SIA „KONTI BUSS” (reģ. Nr. 40003644407). Kopējā līgumcena: EUR 75000.00 bez 21%PVN

2) par iepirkuma 2. daļu -  ar SIA „KONTI BUSS” (reģ. Nr. 40003644407). Kopējā līgumcena: EUR 25000.00 bez 21%PVN

Pamatojums: BJBS „Rīga” 05.02.2018. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-18-10-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.