Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Publicēšanas datums – 2018.gada 26. janvāris.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Baseinu ūdens sagatavošanas ķīmijas piegāde”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2018/2

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 14000.00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

Piedāvājuma izvēles kritērijs –piedāvājums ar zemāko cenu.

Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 07.februārim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057,

e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

1) Nolikums

2) Iepirkuma pielikums

3) Iepirkuma pielikums

 

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu.

Publicēšanas datums – 2018. gada 01. februāris.

Iepirkuma priekšmets:

“Baseinu ūdens sagatavošanas ķīmijas piegāde” (identifikācijas Nr. BJBSR2015/3)

Iepirkums pārtraukts.

Iepirkuma pārtraukšanas iemesls: neprecīza iepirkuma tehniskā specifikācija.

BJBS „Rīga” 01.02.2018. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-18-8-pro).

 

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057,

e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv