Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Telpu noma sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2018. gadā.”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2018/3

Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu katrā daļā atsevišķi.

 

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 23. maijam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

1) Nolikums

2) Nolikuma pielikums

3) Nolikuma pielikums

4) Lēmums par iepirkuma rezultātiem

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Telpu noma sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2018. gadā” (id. Nr. RDSPSBR2018/3). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar Skrīveru novada dome/ Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu (līgumcena: EUR 8072.73 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 2. daļu – ar Smiltenes tehnikumu (līgumcena: EUR 11447.36 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 3. daļu – ar Daudzeses pagasta pārvaldi, Daudzeses pamatskolu (līgumcena: EUR 4950.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 4. daļu – ar Rūjienas novada pašvaldību, Rūjienas vidusskolu (līgumcena: EUR 5375.46 bez 21%PVN); Līgums

par iepirkuma 5. daļu – ar Jaunjelgavas vidusskolu (līgumcena: EUR 11605.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 6. daļu – ar Mālpils internātpamatskolu (līgumcena: EUR 4905.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 7. daļu – ar Mālpils novada pašvaldību (līgumcena: EUR 13744.48 bez 21%PVN); Līgums

par iepirkuma 8. daļu – ar Sesavas pamatskolu (līgumcena: EUR 2970.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 9. daļu – ar Rīgas Tehnisko universitāti (līgumcena: EUR 4836.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 10. daļu – ar Naukšēnu novada pašvaldību (līgumcena: EUR 16898.53 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 11. daļu – ar Strenču novada pašvaldību/Strenču novada vidusskolu (līgumcena: EUR 12864.54 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 12. daļu – ar Auces novada pašvaldību/Auces vidusskolu (līgumcena: EUR 3410.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 13. daļu – ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu (līgumcena: EUR 13706.18 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 14. daļu – ar Lapmežciema pamatskolu (līgumcena: EUR 7320.63 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 15. daļu – ar Talsu novada pašvaldību, Talsu 2. vidusskolu (līgumcena: EUR 3780.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 17. daļu – ar Talsu novada pašvaldību, Valdemārpils vidusskolu (līgumcena: EUR 3146.28 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 18.daļu – ar Baldones novada domi (līgumcena: EUR 3564.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 19. daļu – ar Pumpuru vidusskolu (līgumcena: EUR 7347.94 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 20. daļu – ar Rojas novada domi (līgumcena: EUR 2795.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 21. daļu – ar Salacgrīvas vidusskolu (līgumcena: EUR 1043.00 bez 21%PVN); Līgums

 par iepirkuma 22. daļu – ar Aizputes novada domi (līgumcena: EUR 7920.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 23. daļu – ar Jēkabpils novada domi (līgumcena: EUR 1041.32 bez 21%PVN). Līgums

       Pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu 16. daļā: netika iesniegts neviens iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums.

 

Pamatojums: BJBS „Rīga” 23.05.2018. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-18-23-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.