Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojumi sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2018. gadā.”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2018/4

Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums katrā daļā atsevišķi.

 

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 25. maijam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

1) Nolikums

2) Nolikuma pielikums

3) Nolikuma pielikums

4) Nolikuma pielikums

5) Nolikuma pielikums

6) Lēmums par iepirkuma rezultātiem

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Ēdināšanas pakalpojumi sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2018. gadā” (id. Nr. RDSPSBR2018/4). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar IK “Danis Pluss” (līgumcena: EUR 14200.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 2. daļu – ar Smiltenes tehnikumu (līgumcena: EUR 15290.99 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 3. daļu – ar Daudzeses pagasta pārvaldi, Daudzeses pamatskolu (līgumcena: EUR 6545.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 4. daļu – ar SIA “Artavs” (līgumcena: EUR 9851.24 bez 21%PVN); Līgums

par iepirkuma 5. daļu – ar SIA “BVR” (līgumcena: EUR 15630.17 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 6. daļu – ar SIA “Žaks-2” (līgumcena: EUR 16920.66 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 7. daļu – ar SIA “Kommats” (līgumcena: EUR 3927.27 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 9. daļu – ar Naukšēnu novada pašvaldību (līgumcena: EUR 27843.20 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 10. daļu – ar SIA “Kaktuss” (līgumcena: EUR 26945.45 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 11. daļu – ar Auces novada pašvaldību/Auces vidusskolu (līgumcena: EUR 6138.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 12. daļu – ar SIA “Saltums Kandavā” (līgumcena: EUR 23362.81 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 13. daļu – ar Lapmežciema pamatskolu (līgumcena: EUR 10406.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 14. daļu – ar IK “Gvildema” (līgumcena: EUR 10413.22 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 15. daļu – ar SIA “Zālītes A” (līgumcena: EUR 6337.19 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 16. daļu – ar SIA “Saltums Kandavā” (līgumcena: EUR 6804.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 18.daļu – ar A/S “Fēnikss” (līgumcena: EUR 12771.82 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 19. daļu – ar SIA “Zītari LZ” (līgumcena: EUR 9090.91 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 20. daļu – ar Kooperatīvo sabiedrību “Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvā biedrība” (līgumcena: EUR 1619.83 bez 21%PVN); Līgums

 par iepirkuma 21. daļu – ar Aizputes novada domi (līgumcena: EUR 17001.82 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 22. daļu – ar Jēkabpils novada domi (līgumcena: EUR 1155.64 bez 21%PVN); Līgums

par iepirkuma 23. daļu – ar SIA “AUDA T” (līgumcena: EUR 10710.74 bez 21%PVN). Līgums

 

       Pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu 8. un 17 daļā: netika iesniegts neviens iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums.

 

Pamatojums: BJBS „Rīga” 28.05.2018. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-18-24-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.