Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Sportam izmantojamo telpu noma Rīgā”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2018/5

Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena katrā daļā atsevišķi.

 

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 31. augustam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

1) Nolikums

2) Nolikuma pielikums

3) Nolikuma pielikums

4) Lēmums par iepirkuma rezultātiem

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Sportam izmantojamo telpu noma Rīgā” (id. Nr. RDSPSBR2018/5). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar RP SIA “Rīgas Satiksme” (līgumcena: EUR 9000.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 2. daļu – ar SIA “Olimpiskais sporta centrs” (līgumcena: EUR 15000.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 3. daļu – ar A/S “Latvenergo” (līgumcena: EUR 8000.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 4. daļu – ar biedrību “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta klubs” (līgumcena: EUR 12000.00 bez 21%PVN); Līgums

par iepirkuma 5. daļu – ar Banku augstskolu (līgumcena: EUR 10000.00 bez 21% PVN); Līgums

par iepirkuma 6. daļu – ar SIA “Veselības centrs 4” (līgumcena: EUR 9000.00 bez 21% PVN); Līgums

Pamatojums: BJBS „Rīga” 31.08.2018. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-18-35-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.