Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Basketbola bumbu piegāde BJBS “Rīga” vajadzībām”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2018/6

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 01. oktobrim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

 

1) Nolikums

2) 2.pielikums

3) 3.pielikums

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Basketbola bumbu piegāde BJBS “Rīga” vajadzībām” (id. Nr. RDSPSBR2018/6).

Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “SENTIOS” (reģ. Nr. 40103868193). Kopējā līgumcena: EUR 9720.00 bez 21% PVN

Pamatojums: BJBS „Rīga” 01.10.2018. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-18-45-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

 

4) Lēmums par iepirkuma rezultātiem

5) Iepirkuma līgums