Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojumi EYBL 2018./2019. sacensību dalībniekiem”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2018/7

Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu katrā daļā atsevišķi.

 

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 09. oktobrim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

 

 

1) Nolikums

2) Pielikums

3) Pielikums

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Ēdināšanas pakalpojumi EYBL 2018./2019. sacensību dalībniekiem” (id. Nr. RDSPSBR2018/7). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar SIA “Edals” (līgumcena: EUR 36000.00 bez 21% PVN);

par iepirkuma 2. daļu – ar SIA “Milika” (līgumcena: EUR 19000.00 bez 21% PVN);

par iepirkuma 3. daļu – ar SIA “Viktorija International” (līgumcena: EUR 4000.00 bez 21% PVN);

 

Pamatojums: BJBS „Rīga” 09.10.2018. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-18-46-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

 

4) Lēmums par iepirkuma rezultātiem

5) Iepirkuma līgums (1.daļa)

6) Iepirkuma līgums (2.daļa)

7) Iepirkuma līgums (3.daļa)