Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Baseinu ūdens sagatavošanas ķīmijas piegāde”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2018/9

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 22000.00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu.

Iepirkuma norises kārtība – Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

Piedāvājuma izvēles kritērijs –saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 28.novembrim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

 

1) Iepirkuma Nolikums

2) Nolikuma pielikums Nr.2

3) Nolikuma pielikums Nr.3

 

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Baseinu ūdens sagatavošanas ķīmijas piegāde” (id. Nr. RDSPSBR2018/9).

Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “SPA Servisa centrs” (reģ. Nr. 40103777941). Kopējā līgumcena: EUR 17983.00 bez 21% PVN

Pamatojums: BJBS „Rīga” 28.11.2018. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-18-52-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

4) Lēmums par iepirkuma rezultātiem

5) Iepirkuma līgums