Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJBS „Rīga” audzēkņu pārvadāšanai”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2019/1 (turpmāk - Iepirkums)

 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās.

 

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 100000.00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu.

 

Iepirkuma norises kārtība – Atklāts konkurss (PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts)

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs – Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

 

Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski www.eis.gov.lv sistēmā līdz 2019. gada 05. februārim plkst. 10:00.​ 

Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā atklātā konkursa dokumentiem  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15657

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057,

e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

1) Iepirkuma nolikums