Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Autotransporta pakalpojumu sniegšana audzēkņu pārvadāšanai”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2019/2 (turpmāk - Iepirkums)

 

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 25000.00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu.

 

Iepirkuma norises kārtība –PIL 9.pants

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs – Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

 

Līguma izpildes termiņš – līdz Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pieņemšanai iesniegtajā sūdzībā par atklāta konkursa RDSPSBR2019/1 rezultātiem

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski www.eis.gov.lv sistēmā līdz 2019. gada 05. martam plkst. 10:00.​ 

Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17483

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057,

e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Autotransporta pakalpojumi audzēkņu pārvadāšanai” (id. Nr. RDSPSBR2019/2).

Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Konti Buss” (reģ. Nr. 40003644407). Kopējā līgumcena: EUR 25000.00 bez 21% PVN

Pamatojums: BJBS „Rīga” 06.03.2019. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-19-11-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.

 

 

 

1) Iepirkuma līgums