Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojumi sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2019. gadā.”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2019/4

Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurements/21501

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 29. maijam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

 

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Telpu noma sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2019. gadā.”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2019/5

Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurements/21521

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 29. maijam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv