Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Telpu noma sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2019. gadā.”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2019/5

Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurements/21521

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 29. maijam plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Telpu noma sporta treniņu nometņu dalībniekiem 2019. gadā” (id. Nr. RDSPSBR2019/5). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar Skrīveru novada dome/ Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu (līgumcena: EUR 10145.45 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 2. daļu – ar Smiltenes tehnikumu (līgumcena: EUR 8624.88 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 3. daļu – ar Daudzeses pagasta pārvaldi, Daudzeses pamatskolu (līgumcena: EUR 4200.00 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 4. daļu – ar Rūjienas novada pašvaldību, Rūjienas vidusskolu (līgumcena: EUR 6316.81 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 5. daļu – ar Jaunjelgavas vidusskolu (līgumcena: EUR 7524.00 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 6. daļu – ar Mālpils novada pašvaldību (līgumcena: EUR 14209.31 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 7. daļu – ar Rīgas Tehnisko universitāti (līgumcena: EUR 5701.82 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 8. daļu – ar Naukšēnu novada pašvaldību (līgumcena: EUR 14209.31 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 9. daļu – ar Strenču novada domi/Strenču novada vidusskolu (līgumcena: EUR 15536.43 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 10. daļu – ar Auces novada pašvaldību/Auces vidusskolu (līgumcena: EUR 1750.00 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 11. daļu – ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu (līgumcena: EUR 11127.57 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 12. daļu – ar Lapmežciema pamatskolu (līgumcena: EUR 4374.38 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 13. daļu – ar Talsu novada pašvaldību, Talsu 2. vidusskolu (līgumcena: EUR 2880.00 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 14. daļu – ar Talsu novada pašvaldību, Valdemārpils vidusskolu (līgumcena: EUR 2930.58 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 15.daļu – ar Baldones novada domi (līgumcena: EUR 5540.00 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 16. daļu – ar Pumpuru vidusskolu (līgumcena: EUR 7330.00 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 17. daļu – ar Rojas novada domi (līgumcena: EUR 3897.50 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 18. daļu – ar Salacgrīvas vidusskolu (līgumcena: EUR 1404.00 bez 21%PVN) (līgums);

 par iepirkuma 19. daļu – ar Aizputes novada domi (līgumcena: EUR 10353.27 bez 21% PVN) (līgums);

par iepirkuma 20. daļu – ar Madlienas vidusskolu (līgumcena: EUR 3510.00 bez 21%PVN) (līgums).

par iepirkuma 21. daļu – ar Valkas novada domi, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju (līgumcena: EUR 7425.00 bez 21%PVN) (līgums).

 

Pamatojums: BJBS „Rīga” 30.05.2019. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-19-23-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.