Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.

Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Sportam izmantojamo telpu noma Rīgā”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2019/6

Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurements/26103

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 03. septembrim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.

Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

 

 

 

Paziņojums par lēmumu.

BJBS „Rīga” iepirkumu komisija paziņo, ka ir noslēdzies iepirkums „Sportam izmantojamo telpu noma Rīgā” (id. Nr. RDSPSBR2019/6). Izskatot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus:

par iepirkuma 1. daļu - ar biedrību “Darbinieku un arodbiedrību sadarbības padome” (līgumcena: EUR 9000.00 bez 21% PVN);

par iepirkuma 2. daļu – ar SIA “Olimpiskais sporta centrs” (līgumcena: EUR 12000.00 bez 21% PVN);

par iepirkuma 3. daļu – ar A/S “Latvenergo” (līgumcena: EUR 8000.00 bez 21% PVN);

par iepirkuma 4. daļu – ar biedrību “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta klubs” (līgumcena: EUR 16000.00 bez 21%PVN);

par iepirkuma 5. daļu – ar Banku augstskolu (līgumcena: EUR 23000.00 bez 21% PVN);

 

Pamatojums: BJBS „Rīga” 03.09.2019. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr.SPSBR-19-33-pro).

Iepirkuma kontaktpersona – D.Dzenis, tel. 6 7317755, fakss 6 7313057.