Cenrādis

Lielais peldbaseins


Lielā peldbaseina cenas

 Pakalpojums  Reizes  Ilgums Darba dienās
7:15-14:00
D.d. 18:40-20:45
S. 8:00-18:30
Sv. 8:00-18:30
Biļete Pieaugušajam
*Atl. Pens./St. Inv.
1x  45 min. € 8,00  € 10,00
Abonements Pieaugušajam
*Atl. Pens./St. Inv.

4x

 8x 

 45 min. € 26,00

€ 45,00
€ 30,00

 € 49,00 
Biļete bērnam
(līdz 18 gadiem)
*Atl. D.ģ/Inv.
1x 45 min.  € 6,61  € 8,26
Abonements bērnam
(līdz 18 gadiem)
*Atl. D.ģ/Inv.

4x

  8x  

 45 min. € 21,49

 € 37,19 
€ 24,79

 € 40,50 
Apmekl. 1 pieaug.
Un 1 bērns

Apmekl. 1 pieaug. 
Un 2 bērni
1x

  1x  
45 min.

 45 min. 
€ 8,00

      € 11,00     
SIA "Peldēšanas skola" Daugava peldapmācība 1x nedeļā (vid. 4x mēnesī) - 30,00 €
  2x nedeļā (vid. 8x mēnesī) - 56,00 €  
   3x nedeļā (vid. 12x mēnesī) - 80,00 € 
     Visi abonementi jāzimanto 30 kalendāro dienu laikā no nopirkšanas dienas!

 Trenažieru zāle

 
Trenažieru zāles cenas

Pakalpojums Reizes Cena
Trenažieru zāle abon. bērniem mēn. x10     € 16,53  
Trenažieru zāle pieaugušiem mēn.  x10      € 20,00   
Trenažieru zāle vienreizējā biļete bērniem x1  € 2,89
Trenažieru zāle vienreizējā  biļete  pieaugušajiem   x1  € 3,50 

Trenažieru zālē nodarbības notiek pēc pieraksta.
Treneris: Gatis Melbārdis (tālr. 26404015)