Cenrādis

Lielais peldbaseins


Lielā peldbaseina cenas

 Pakalpojums  Reizes  Ilgums Darba dienās
7:15-14:00
D.d. 18:40-20:45
S. 8:00-18:30
Sv. 8:00-18:30
Biļete Pieaugušajam
*Atl. Pens./St. Inv.
1x  45 min. € 6,00  € 7,00
Abonements Pieaugušajam
*Atl. Pens./St. Inv.

4x

 8x 

 45 min. € 21,00

€ 42,00
€ 25,00

 € 45,00 
Biļete bērnam
(līdz 18 gadiem)
*Atl. D.ģ/Inv.
1x 45 min.  € 4,96  € 5,78
Abonements bērnam
(līdz 18 gadiem)
*Atl. D.ģ/Inv.

4x

  8x  

 45 min. € 17,36

 € 34,71 
€ 20,66

 € 37,19 
Sauna papildus peld. Nodarbībai

Sauna papildus peld. Nodarbībai (bērniem līdz 18.g. Kopā ar pieaug.)

4x

 8x 

15 min.

15 min.  
€ 2,00

   € 1,65   
Apmekl. 1 pieaug.
Un 1 bērns

Apmekl. 1 pieaug. 
Un 2 bērni
1x

  1x  
45 min.

 45 min. 
€ 8,00

      € 11,00     
SIA "Peldēšanas skola" Daugava peldapmācība 1x nedeļā (vid. 4x mēnesī) - 30,00 €
  2x nedeļā (vid. 8x mēnesī) - 56,00 €  
   3x nedeļā (vid. 12x mēnesī) - 80,00 € 
     Visi abonementi jāzimanto 30 kalendāro dienu laikā no nopirkšanas dienas!

Lielā peldbaseina darba laiks apmeklētājiem


 Darba dienas

Sestdiena, svētdiena
7:15 - 8:00   
8:00 - 8:45 8:00-8:45
8:45 - 9:30 8:45-9:30
9:30 - 10:15 9:30 - 10:15
10:15 - 11:00 10:15 - 11:00
11:00 - 11:45  11:00 - 11:45
11:45 - 12:30 11:45 - 12:30
12:30 - 13:15 12:30 - 13:15
13:15 - 14:00  13:15 - 14:00
14:00 - 14:45 14:00 - 14:45
14:40 - 15:20 14:45 - 15:30
15:20 - 16:00 15:30 - 16:15
16:00 - 16:40 16:15 - 17:00
16:40 - 17:20 17:00 - 17:45
17:25 - 18:00 17:45 - 18:30
18:00 - 18:40 18:30 - 19:15
18:40 - 19:20  
19:20 - 20:00  
20:00 - 20:45  
20:45 - 21:30  

  - Individuālajiem apmeklētajiem baseins NAV pieejams!

Lūdzam ievērot norādītos ūdenī ieiešanas laikus un peldēšanas ilgumu - 45min!

Mazais peldbaseins


Mazā peldbaseina cenas

Pakalpojums Vienība Cena
Peldētapmācība 5-9 gadus veciem bērniem SIA "Peldēšanas skola" Daugava

1x nedēļā (vidēji 4x mēnesī)

2x nedēļā (vidēji 8x mēnesī)
 

 € 34,00 

€ 62,00
Peldētapmācība 2-4 gadus veciem bērniem (kopā ar pieaugušo) SIA "Peldēšanas skola" Daugava

1x nedēļā (vidēji 4x mēnesī)

2x nedēļā (vidēji 8x mēnesī) 
 

€ 36,00
 
 € 65,00 
Ūdens aerobika 1x biļete   € 10,00 

 

Ūdens aerobikas nodarbību laiki

Diena Laiks
Ceturtdienās  19:15 - 20:00

 Trenažieru zāle

 
Trenažieru zāles cenas

Pakalpojums Reizes Cena
Trenažieru zāle abon. bērniem mēn. x10     € 16,53  
Trenažieru zāle pieaugušiem mēn.  x10      € 20,00   
Trenažieru zāle vienreizējā biļete bērniem x1  € 2,89
Trenažieru zāle vienreizējā  biļete  pieaugušajiem   x1  € 3,50 

Trenažieru zālē nodarbības notiek pēc pieraksta.
Treneris: Gatis Melbārdis (tālr. 26404015)