Iekšējās kārtības noteikumi

 Lielā peldbaseina iekšējās kārtības noteikumi

Peldētapmācības baseina iekšējās kārtības noteikumi

Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi

Izglītības procesa un darbības organizēšana BJBS "Rīga", nodrošinot COVID-19  infekcijas izplatības ierobežošanu