Mājaslapas piekļūstamības ziņojums

Piekļūstamības paziņojums

  • Bērnu un jauniešu basketbola skoka "Rīga" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) 2021.gada 09.jūnijā ir izvērtējusi savas tīmekļvietnes piekļūstamību.
  • Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz vietni "www.basketbolaskola.lv"
  • Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

PKC tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Galvenās neatbilstības prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  1. Navigācija bez peles. Šobrīd mājas lapu nav iespējams pārlūkot kvalitatīvi, izmantojot vienīgi datora tastatūru.
  2. Nevienam vizuālajam elementam - ne bildēm, ne saitēm nav alternatīvo nosaukumu.
  3. Nav norādīti atšķirīgi lapu nosaukumi.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 09.06.2021. Izvērtēšanu veica "Web Multishop Company" SIA.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Basketbolaskola-lv-pieklustamiba.xlsx


Piekļūstamības alternatīvas
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, piedāvājam jebkuru informāciju primāri iegūt no mums pa tālruni +371 67 270 586. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.

Atsauksmēm un saziņai
Saskaņā ar izvērtējumu šobrīd plānojam piekļūstamības uzlabošanas pasākumus, primāri orientējoties uz tiem, kas atrisināmi caur satura vadības sistēmu bez papildu finansiāla ieguldījuma kodēšanas darbu kontekstā.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums!

Tālr.: +371 67 270 586
E-pasts: bskriga@riga.lv
E-adrese: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@40900008660
Adrese: Kr. Barona iela 107, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir K.Kozlovska, galvenā speciāliste.
E-pasts: kkozlovska3@edu.riga.lv
Tālrunis: 67276175

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 09.06.2021.
Šo paziņojumu apstiprināja: K.Kozlovska, galvenā speciāliste.